Aktualności

Informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL

W dniu 1 czerwca 2024 roku weszły w życie zmiany przepisów prawa, które mają na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Zmiany te nakładają m.in. na banki obowiązek weryfikacji numeru PESEL konsumenta w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

 

W związku z powyższym od 1 czerwca 2024 roku Bank dokonuje weryfikacji numeru PESEL w Rejestrze zastrzeżeń:

 • każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego. W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL w sytuacji wypłaty kwoty, która pojedynczo albo jako kolejna przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (na dzień 01.06.2024 r. jest to kwota 12.726 zł), Bank wstrzyma wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez Posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia. Ograniczenie dotyczy sumy wypłat z wszystkich posiadanych kont klienta, w jednym dniu, we wszystkich placówkach Banku (blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów);
 • każdorazowo przed zawarciem umowy:
 1. rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
 2. o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 (wydawanie instrumentów płatniczych) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,
 3. kredytu;
 • każdorazowo przed zmianą umowy, o której mowa w pkt 3, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia.

 

Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

 • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
 • zaciągnąć kredytu,
 • zmienić umowy kredytu, jeśli zmiana dotyczy zwiększenia zadłużenia,
 • wypłacić z konta w kasie placówki Banku więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie można:

 •  w aplikacji mObywatel,
 • w serwisie mObywatel oraz
 • w urzędzie gminy.

 


 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.